نویسنده: ebrahimi

  • پراید

    پراید

    نوع پراید باتری اصل باتری جایگزین همه مدل ها 50 آمپر قالب L2 55 و 60 آمپر قالب L2 پراید در تیپ های 131، 132، 133، 141 و 151 (پراید وانت) تولید شده است.پیشرانه اولیه M13 روی همه تیپ‌های پراید ۱۳۱ (EX، SX، LE، SE و SL) استفادهدر صورت نیاز و ارتقاء مصارف خودرو از باتری…